Chế độ thôi việc của Viên chức

Câu hỏi
Chế độ thôi việc của Viên chức được giải quyết như thế nào? Trường hợp nào viên chức không được hưởng chế độ thôi việc?

Trả lời:
Điều 45 Luật Viên chức quy định, khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về luật lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội, trừ những trường hợp viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc. Những trường hợp không được hưởng trợ cấp thôi việc gồm:
- Bị buộc thôi việc;
- Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà vi phạm quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 29 của Luật Viên chức;
- Chấm dứt hợp đồng làm việc khi viên chức được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ được pháp luật quy định là công chức tại đơn vị sự nghiệp công lập hoặc có quyết định nghỉ hưu.